Жа?арту ж?мыстарына байланысты шебер Абдрахман Н?рланны? сайты ж?мысын уа?ытша то?татты. Дайын аспаптар ж?не шеберхана ж?мыстары жайлы а?паратты т?мендегі телефондардан біле аласыз: 8-701-288-98-34, 8-701-244-34-98